"Wherever you are..."

Cromedic Assistance

Get in Touch

"... and step forward."

Cromedic Ambulance

Get in Touch

Izjava o zaštiti osobnih podataka i pravila privatnosti na web stranici

Ova pravila odnose se na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka prilikom korištenja naših zdravstvenih usluga i naše web stranice www.cromedic.com (u daljnjem tekstu: “web stranica”).

Korištenjem ove web stranice potvrđujete da ste suglasni s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovim pravilima privatnosti.

Voditelji obrade podataka su:


Cromedic assistance d.o.o.,
OIB: 95919289371

Cromedic ambulance

OIB: 53306211023

Sisačka cesta IV odvojak 14a, Zagreb
Telefon: +385 1 20 98 222
Adresa elektroničke pošte: 
office@cromedic.com

1. Svrha obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu odgovora na Vaše upite i izvršenja naših usluga, te radi poštivanja naših pravnih obveza: npr. prilikom odgovora na Vaš upit, dogovaranja zdravstvene usluge i/ili termina, pružanja zdravstvene usluge, ispostavljanja računa za istu, te eventualno ako podnesete zahtjev za izdavanjem preslike svoje medicinske dokumentacije ili uložite prigovor u vezi pružanja zdravstvene usluge.
Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno i temelji se na Vašoj suglasnosti. Ako odbijete s nama podijeliti neki od niže navedenih podataka koji su nužni za pružanje potpune i kvalitetne zdravstvene usluge, nećemo moći ispuniti svoje obveze, što za posljedicu može imati nemogućnost izvršavanja te usluge.


2. Prikupljanje podataka I vrste podataka koji se prikupljaju

Podatke koje ćete s nama podijeliti prikupljamo samo u svrhu pružanja odgovarajuće zdravstvene usluge ili zdravstvene zaštite, te u svrhu ispostavljanja računa za te usluge.

To uključuje sljedeće vrste podataka:

a) osobni i zdravstveni podaci
1. osobni podaci (npr. ime, prezime, datum rođenja, spol, OIB, adresa prebivališta i sl.),
2. kontakt podaci (broj mobitela ili telefona, e-mail adresa)

3. podaci koji se odnose na zdravstveno stanje (npr. podaci o zdravstvenom stanju, dijagnozi, liječenju, i sl.), a koji su nam potrebni radi pružanja odgovarajuće zdravstvene usluge.

b) Informacije koje se automatski prikupljaju na web stranici
Kada posjetite našu web stranicu u pravilu ne prikupljamo osobne podatke o Vama, osim ako nam dobrovoljno ne pošaljete svoje podatke (npr. ako koristite kontakt obrazac na web stranici, kontaktirate nas putem e-maila ili telefona, i sl.), čime dajete svoju suglasnost na prikupljanje i korištenje tih osobnih podataka u svrhu povezanu s Vašim upitom.

Tehnički podaci koje prikupljamo o Vašoj posjeti web stranici www.godan.hr putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad stranice mogu uključivati npr. podatke o Vašem pružatelju usluga, operativnom sustavu, Internet protokol (IP) adresi, lokaciji iz vaše IP adrese, kolačićima, sadržaju kojeg ste pogledali i sl. Takve podatke ne koristimo za pojedinačnu identifikaciju posjetitelja naše web stranice, niti za izradu pojedinačnih profila na temelju prikupljenih informacija, nego ih koristimo u svrhu grupnih statističkih obrada podataka o posjetiteljima kako bismo bolje razumjeli kako se koristi naša web stranica (npr. koje sadržaje stranice korisnici posjećuju, kojim redoslijedom, u koje doba dana, koliko se vremena zadržavaju na stranici, itd.). Više o pravilima privatnosti Google Analytics platforme možete saznati ovdje. Ako želite, možete se isključiti iz usluge Google Analytics tako da instalirate sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uporaba kolačića

Naše web stranice koriste kolačiće (eng. cookies) – tekstualne datoteke koje web stranica može prenijeti na Vaše računalo kako bi stranici omogućili da “zapamti” određene podatke koje ste prethodno unijeli. Postoje kolačići koji su nužni za normalan rad web stranice, dok ostali kolačići omogućavaju praćenje posjetitelja naših stranica u svrhu poboljšanja pružanja naših usluga.

Ako niste suglasni s upotrebom kolačića, možete promijeniti njihove postavke u internetskom pregledniku ili drugom računalnom programu. U tim slučajevima, molimo da uzmete u obzir da su moguće određene smetnje ili onemogućavanje funkcioniranja određenih značajki naše web stranice.


3. Pravni temelj obrade osobnih podataka

Obrada osobnih podataka vrši se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te drugih relevantnih važećih zakonskih i podzakonskih propisa koji su temelj za pružanje zdravstvenih usluga (npr. Zakon o liječništvu, Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti prava pacijenata i sl.), a temelji se na suglasnosti korisnika – pacijenta.


4. Dijeljenje podataka s trećim osobama

Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnim neovlaštenim trećim osobama. Unutar našeg društva, podaci se mogu dijeliti sa zaposlenicima koji su za to ovlašteni i koje veže odgovarajuća obveza povjerljivosti.

Vaši osobni podaci mogu se podijeliti s trećim osobama samo u sljedećim slučajevima:
a) na temelju Vaše izričite suglasnosti,

b) sa suradnim zdravstvenim ustanovama s kojima smo u ugovornom odnosu, a čije su usluge sastavni dio naših zdravstvenih usluga (npr. laboratorijske pretrage) ili koji nama pružaju određene nužne usluge (npr. subjekt koji nam održava informatički sustav),

c) s trećim osobama kojima smo na temelju važećih propisa u obvezi dostavljati određene podatke (npr. ministarstvu zdravstva, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori ili sudbenoj vlasti).

d) određeni zdravstveni podaci mogu se obrađivati i dijeliti s pojedinim javnim tijelima za statističke potrebe sukladno važećim zakonskim propisima, u kojem slučaju se podaci obrađuju grupno i anonimno, te ih nije moguće povezati s konkretnom osobom.


5. Zaštita podataka

Zaštita Vaše privatnosti i sigurnost osobnih podataka nam je važna. Zato koristimo standardne tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke od pristupa neovlaštenih osoba. U pogledu podataka koji se automatski prikupljaju na web stranici, zbog otvorene prirode Interneta, ne možemo jamčiti da će informacije pohranjene na web stranici ili našem poslužitelju biti u potpunosti sigurne, u dijelu u kojem mi na to ne možemo utjecati.


6. Razdoblje čuvanja podataka

Vaše podatke čuvamo tako dugo dok postoji svrha za njihovo čuvanje i obradu. Rok za obradu podataka ovisi o svrsi radi koje su podaci prikupljeni – Vaši podaci tako mogu biti pohranjeni:

a) dok postoji potreba u skladu s legitimnim interesom – za vrijeme trajanja pružanja zdravstvene usluge,

b) dok postoji Vaša privola za obradu osobnih podataka, ili

c) za vrijeme za koje smo zakonski obvezni čuvati određene podatke (Sukladno čl. 23. st. 4. Zakona o liječništvu (NN 121/03, 117/08), dužni smo čuvati podatke o ambulantnom liječenju 10 godina nakon završenog liječenja).
Nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, i po isteku zakonskih rokova povezanih s čuvanjem osobnih podataka, podaci će biti izbrisani.


7. Vaša prava u odnosu na osobne podatke koje obrađujemo

U svakom trenutku imate pravo na informiranost o obradi Vaših osobnih podataka, pravo na pristup svim danim osobnim podacima, te pravo na ograničenje obrade i prenosivost podataka.
Ako smatrate da su Vaši osobni podaci nepotpuni ili netočni, imate pravo na njihov ispravak ili promjenu.
Imate pravo naknadno povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka koju ste prethodno dali, pri čemu napominjemo da takvo povlačenje ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u slučajevima kao što su npr. prestanak svrhe obrade ili povlačenje privole (uzimajući u obzir da se neki podaci možda neće moći odmah izbrisati zbog zakonske obveze čuvanja medicinske dokumentacije tijekom određenog vremenskog razdoblja).
Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili neke propise o zaštiti podataka, imate nam pravo poslati prigovor s tim u vezi, a imate pravo i uložiti pritužbu nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Molimo da nam se prije toga svakako obratite kako bismo razjasnili sva eventualna pitanja i pokušali mirno razriješiti spor.


8. Promjene naše politike privatnosti
Zadržavamo pravo izmjene ili ažuriranja ovih pravila o zaštiti privatnosti.

Ova pravila o zaštiti privatnosti objavljujemo kako bismo Vas upoznali s načinom prikupljanja, obrade, korištenja i dijeljenja Vaših osobnih podataka.
Za sva pitanja ili zahtjeve u vezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte nas na e-mail: office@cromedic.com ili poštom na adresu: Sisačka cesta IV odvojak 14a, Zagreb, s napomenom – “zaštita osobnih podataka”.

Datum stupanja na snagu: 01.01.2021.